Du må foreta en såkalt SKEW-innstilling for å få optimal separasjon mellom kanalene på de forskjellige polarisasjonene. SKEW er vinkelen i forhold til vertikalplanet. Still inn mikrobølgehodet med en vinkel på 7–11 grader (ca. klokken fem).

Noen mikrobølgehoder har et merke som viser optimal innstilling av SKEW. Se monteringsanvisningen som følger med para­bolen. Merk! Disse vinklene varierer avhengig av hvor du bor. For å få nøyaktig innstilling må man ha et instrument.

Montering av kontakt på ekstra kabel

Hvis den 20 m lange koaksialkabelen (for tilkopling av parabol og svitsj til dekoderen) er for kort, må du forberede en ny. Den nye kabelen skal IKKE skjøtes sammen med den medfølgende kabelen, men erstatte den. Merk! Du må være svært nøye – hvis kontaktene ikke monteres omhyggelig på kabelen og det derfor ikke blir noe signal, er det svært vanskelig å rette på dette senere.

Kontroller at kontakten er riktig montert ved å trekke litt i den. Ta tak i kabelen med en hånd og i kontakten med den andre. Hvis du nå trekker lett, skal kontakten ikke gi etter.

Kontroller også at ingen av de små metalltrådene fra skjermen (jord) berører innerlederen. Du kan vente med å sette kontakt på den enden av kabelen som skal koples til den digitale dekoderen, til du ser hvor lang den må være. Jo kortere kabelen er, dess bedre blir signalet. 

Finjustering

Etter at antenne er justert til å gi maks signalutslag kan man forbedre enda mer ved å finjustere selve parabolhodet (LNB).

For å justere LNB på best mulig måte må du kunne se TV fra antennen eller få hjelp av noen som kan gi tilbakemeldinger om hva som skjer på skjermen.

  1. Sett TV på hvilken som helst kanal
  2. Løsne på innfestningen på LNB slik at det blir mulig å vri den
  3. Vri LNB forsiktig mot venstre til TV-bildet forsvinner og sett ett merke på punktet.
  4. Vri så LNB forsiktig mot høyre til TV-bildet forsvinner og sett ett merke på punktet.
  5. Nå har du merke i begge ytterkanter, og skal nå plassere LNB midt mellom merkene du har satt.

Det skal nå være justert inn på best mulig måte.